Baner

Klimatyzacja dla Ciebie!

Systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne

Dobry klimat jest najważniejszy.

My to wiemy!

Podstawowe sektory działalności to klimatyzacja indywidualna (komfortu) do pojedynczych pomieszczeń mieszkalnych i biurowych, klimatyzacja oraz wentylacja z odzyskiem ciepła (rekuperatory) domów jednorodzinnych, klimatyzacja serwerowni i pomieszczeń teletechnicznych, systemy VRF i wody lodowej z klimakonwektorami dla dużych obiektów, pełna wentylacja nawiewno – wywiewna oraz pożarowa, klimatyzacja precyzyjna i chłodnictwo oraz automatyka.


Dysponując jednocześnie profesjonalnymi narzędziami HILTI wykonujemy również wiercenia diamentowe w ścianach i stropach żelbetowych.


Nasze usługi obejmują dobory urządzeń, projektowanie, kosztorysowanie, doradztwo, dostawy wraz z pełną obsługą posprzedażną, montaż i uruchomienie oraz serwis. Usługi konserwacyjne i serwisowe wykonujemy 24 godziny na dobę przez cały rok z czasem reakcji specyficznym dla obsługiwanego obiektu.


Każda inwestycja niezależnie od jej wielkości kończy się przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru, pomiarów wydajności i głośności, atestami, aprobatami itp. oraz przeszkoleniem personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji.Ciekawostki

Warto to wiedzieć!